Όραμα / Η ενίσχυση των εναλλακτικών – φιλικών προς το περιβάλλον μορφών μετακίνησης στο Λουτράκι και σε ολόκληρο το Δήμο μέσα από μία οργανωμένη πολεοδομική και κυκλοφοριακή προσέγγιση, με έμφαση στο περπάτημα, το ποδήλατο και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, αλλά και στην αξιοποίηση και ενίσχυση του τουριστικού χαρακτήρα του δήμου με σκοπό α) να εδραιωθεί ως διεθνούς ενδιαφέροντος τουριστικός προορισμός με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές (ιαματικός, περιπατητικός, ποδηλατικός) και να αυξηθεί ο αριθμός διανυκτερεύσεων, β) να αυξηθεί ο αριθμός νέων ανθρώπων που επιλέγουν το Λουτράκι ως τόπο μόνιμης διαμονής και δραστηριοποίησης γ) τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στο δήμο στον τριτογενή τομέα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, δ) να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η άνεση και η ασφάλεια των μετακινήσεων και ε) να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και ειδικότερα των ατόμων με αναπηρία

Προτεραιότητες / Στα ΣΒΑΚ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αναφοράς τους, οι προτεραιότητες διαχωρίζονται κατά κύριο λόγο στις εξής θεματικές ενότητες: Efficiency (Αποδοτικότητα), Liveable Streets (Ζωντανός Οδικός Χώρος), Environment (Περιβάλλον), Equity and Social Inclusion (Ισότητα και Κοινωνική Ένταξη), Safety (Ασφάλεια) και Economic Growth (Οικονομική Μεγέθυνση).
 

Εντός του παραπάνω πλαισίου σχετικά με το ΣΒΑΚ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων αναπτύσσονται ορισμένες προτεραιότητες  κατηγοριοποιημένες ανάλογα με τη διάσταση της βιωσιμότητας στην οποία αναφέρονται, εμπεριέχοντας τις προαναφερθείσες θεματικές ανά κατηγορία, δηλαδή: 


Περιβαλλοντικές -> εντάσσοντας τις θεματικές Environment και Efficiency (πχ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για αστικές μετακινήσεις, Μείωση ρύπανσης και βελτίωση μικροκλίματος, κ.α.)

 
Κοινωνικές -> εμπεριέχοντας τις θεματικές Efficiency, Liveable Streets, Equity and Social Inclusion, Safety (πχ Βελτίωση προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για ευάλωτους χρήστες/άρση κοινωνικών αποκλεισμών στην μετακίνηση, Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας, βελτίωση δημόσιας υγείας κτλ.) 


Οικονομικές -> εντάσσοντας τη θεματική Economic Growth (πχ Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας, Λειτουργικότητα Συστήματος Μεταφορών κ.α.) 
 

Οι κρίσιμες προτεραιότητες του ΣΒΑΚ παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:
 

01

Βελτίωση της δημόσιας υγείας

02

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις μετακινήσεις

03

Μείωση της ρύπανσης

04

Διαχείριση εποχικότητας στις μετακινήσεις- Ενίσχυση του τουρισμού

05

Ενίσχυση του δημόσιου χώρου και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος

06

Βελτίωση προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες

07

Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του αυτοκινήτου

08

Ενσωμάτωση νέων και ευφυών τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα

09

Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας

10

Προστασία ευάλωτων αστικών περιοχών από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία

11

Ενθάρρυνση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων

12

Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now