top of page
Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Όραμα / Η ενίσχυση των εναλλακτικών – φιλικών προς το περιβάλλον μορφών μετακίνησης στο Λουτράκι και σε ολόκληρο το Δήμο μέσα από μία οργανωμένη πολεοδομική και κυκλοφοριακή προσέγγιση, με έμφαση στο περπάτημα, το ποδήλατο και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, αλλά και στην αξιοποίηση και ενίσχυση του τουριστικού χαρακτήρα του δήμου με σκοπό α) να εδραιωθεί ως διεθνούς ενδιαφέροντος τουριστικός προορισμός με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές (ιαματικός, περιπατητικός, ποδηλατικός) και να αυξηθεί ο αριθμός διανυκτερεύσεων, β) να αυξηθεί ο αριθμός νέων ανθρώπων που επιλέγουν το Λουτράκι ως τόπο μόνιμης διαμονής και δραστηριοποίησης γ) τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στο δήμο στον τριτογενή τομέα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, δ) να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η άνεση και η ασφάλεια των μετακινήσεων και ε) να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και ειδικότερα των ατόμων με αναπηρία

Τι είναι ΣΒΑΚ / Ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι ένας στρατηγικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων των σχετικών με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά πρωτίστως τους τρεις βασικούς πυλώνες περπάτημα-ποδήλατο-δημόσια συγκοινωνία.

Γιατί ΣΒΑΚ / Ο όρος κινητικότητα περιγράφει μια εικόνα μετακινήσεων βιώσιμων, άνετων, αποτελεσματικών, ασφαλών και ευχάριστων. Ο όρος εμπεριέχει ένα βασικό τρίπτυχο: μεταφορά-μετακίνηση-προσβασιμότητα. Συνοδεύεται κατά κανόνα επίσης από τον όρο βιώσιμη, για να υπογραμμιστεί η έμφαση σε βιώσιμους τρόπους μετακίνησης όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και η δημόσια συγκοινωνία.

Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης, όπου ο μεν άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, οι δε μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες. Τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουν, να απολαμβάνουν, να γυμνάζονται, να επικοινωνούν, να ενσωματώνονται, να αξιολογούν και να συμμετέχουν στο αστικό γίγνεσθαι. Η ανθρωπιστική και η πολιτική της παράμετροι είναι πολύ ισχυρές (Βλαστός, Μπακογιάννης).

ΣΒΑΚ στο Λουτράκι / Στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων εντάσσονται δράσεις και έργα που για την υλοποίησή τους υπάρχει ανάγκη εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ο Δήμος Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων επιχειρεί να μεταβάλλει τις παραδοσιακές πολιτικές και να στραφεί σε πιο βιώσιμες πρακτικές ακολουθώντας το ευρωπαικό παράδειγμα. Στο πλαίσιο των  αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, προωθεί την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας της αστικής περιοχής του Δήμου και την παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και μεταφορών, είτε πρόκειται για μετακίνηση μέσα στην ίδια την αστική περιοχή της Δ.Ε. Λουτρακίου- Περαχώρας, είτε αφορά σε διερχόμενη κίνηση από το δίκτυο του Δήμου. Το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί στη διάρκεια των επόμενων ετών, για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης στις μετακινήσεις των κατοίκων, με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου, αποδοτικότερου και συμβατού περιβαλλοντικά συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού συστήματος. Ενός συστήματος που στο επίκεντρο θέτει τον μετακινούμενο πολίτη ως πεζό, χρήστη ποδηλάτου και χρήστη μέσων μαζικής μεταφοράς και τελευταία ως οδηγό/ επιβάτη Ι.Χ. Με τον τρόπο αυτό, οι έννοιες της κινητικότητας και της προσβασιμότητας, δίνουν προτεραιότητα στον πεζό, στο ποδήλατο, στη δημόσια συγκοινωνία και ακολούθως στο αυτοκίνητο, και αυτή θα είναι η διάσταση των παρεμβάσεων που θα σχεδιαστούν.

Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών / Σκοπός της δράσης Crowdsourcing είναι η συμμετοχή των πολιτών στην αξιολόγηση των προβλημάτων του Λουτρακίου και η κατάθεση ιδεών και σχολίων για τη βελτίωσή της κινητικότητας.

Κατάθεση Ιδεών
bottom of page