1η Διαβούλευση / Την Τετάρτη 12/12/2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου, συνάντηση της Ο.Ε ΣΒΑΚ με μέλη της Δημοτικής ομάδας και με εκπροσώπους του δικτύου φορέων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων. Στόχος αυτής της συνάντησης αποτελούσε η ενημέρωση του κοινού για την έννοια του ΣΒΑΚ, τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, τους στόχους του, τους παράγοντες που λαμβάνει υπόψη, τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και τη διαφορά του με μια κυκλοφοριακή μελέτη. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ενός ΣΒΑΚ είναι η ενεργός συμμετοχή τόσο των φορέων όσο και των πολιτών στο στάδιο του σχεδιασμού.


Στη συνάντηση αυτή, σε πρώτη φάση παρουσιάστηκαν το αντικείμενο του ΣΒΑΚ και τι πραγματεύεται μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων, δράσεων και παραδειγμάτων από εφαρμογές τόσο του εξωτερικού όσο και εντός Ελλάδος. Η διαφορετικότητα αυτό του σχεδίου έγκειται στο γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με την ψυχολογία των κατοίκων, τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία και με το δομημένο και αδόμητο περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τρόπο που η Ευρώπη ετοιμάζει τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των ΣΒΑΚ ενώ παρουσιάστηκαν και τα βήματα που θα ακολουθηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ELTIS. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συζήτηση όπου το κοινό ανέφερε τους προβληματισμούς και τα προβλήματα για διάφορα ζητήματα.
Σε γενικές γραμμές, οι απόψεις που ακούστηκαν ήταν θετικές ως προς την προσέγγιση της βιώσιμης κινητικότητας. Κατατέθηκαν αρκετά προβλήματα αλλά και ερωτήσεις τόσο προς την δημοτική αρχή όσο και την ομάδα εργασίας που αφορούν κυρίως τους τρόπους επίλυσης των ζητημάτων της πόλης αλλά και διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την εφαρμογή του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας. Οι κύριες θεματικές ενότητες οι οποίες συζητήθηκαν εκτενέστερα είναι η δημόσια συγκοινωνία, η αστυνόμευση, το χρονοδιάγραμμα, η χρηματοδότηση και τα προβλήματα ΑΜΕΑ.


Αρχικά, διευκρινίστηκε ο ρόλος της δημοτικής αρχής ως μεσάζοντες  μεταξύ των πολιτών και της ομάδας εργασίας για διάφορες διαδικασίες όπως η οργάνωση των φορέων και ο συντονισμός δράσεων. Ως προς το θέμα της αστυνόμευσης το οποίο ζητήθηκε τόσο από τη δημοτική αρχή όσο και από άλλους φορείς, υποστηρίχθηκε ότι αρχικό βήμα αποτελεί η εκπαίδευση, με την οποία θα προαχθεί η παιδεία, πριν εφαρμοστούν μέτρα αστυνόμευσης καθώς η δημοκρατία είναι το πιο βασικό εργαλείο ώστε να λειτουργήσει σωστά μια κοινωνία. Αναφορικά με τη δημοκρατία, τέθηκε και ο προβληματισμός ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος δυσχεραίνοντας την συμμετοχή του κόσμου αλλά και τα αποτελέσματα του σχεδιασμού. Ο χρόνος, όμως, που απαιτείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές είναι αρκετός ώστε να περιλαμβάνει όλα τα βήματα και την συμμετοχή των κατοίκων σε μέγιστο βαθμό.


Επίσης, έγινε λόγος για τη χρήση των ηλεκτρονικών αυτοκινήτων και πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βιώσιμη κινητικότητα αλλά και στην μείωση των εκπομπών των ρύπων. Αυτό όμως που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η βιώσιμη κινητικότητα προσπαθεί να περιορίσει τον χώρο του αυτοκινήτου είτε είναι συμβατό είτε ηλεκτρικό. Για το θέμα της μείωσης των εκπομπών απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μπαταρία να είναι καθαρή ως προς την ενέργεια που χρησιμοποιεί. Εκτός από τη μείωση του χώρου του αυτοκινήτου, είναι σημαντικό στο στάδιο του σχεδιασμού να ληφθεί υπόψη η ποσότητα και η ποιότητα των ελεύθερων χώρων οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν πεζούς και ποδήλατα. Σε αυτό το κλίμα του σχεδιασμού, υπήρχαν ερωτήσεις για το αν υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν λύκεια είτε οι ίδιοι οι φορείς διατυπώνοντας τις δικές τους ιδέες. Προφανώς, επειδή το ΣΒΑΚ στηρίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό, τέτοιες δράσεις προωθούνται μέσω του δήμου και μέσω της ιστοσελίδας που θα υλοποιηθούν για αυτό το σκοπό. 
Σημαντικό μέλημα για τοπικό σύλλογο, έξω από το Λουτράκι, είναι η ύπαρξη δημόσιας συγκοινωνίας είτε ανά 2 ημέρες είτε να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα με περισσότερα δρομολόγια κατά τη θερινή περίοδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τη βιομηχανική χρήση, και πιο συγκεκριμένα για την ύπαρξη των διυλιστηρίων, η οποία επηρεάζει τόσο την ποιότητα του περιβάλλοντος όσο και το τουριστικό προφίλ της περιοχής.


Ως προς την χρηματοδότηση, τέθηκαν ερωτήσεις για τον βαθμό που τα σχέδια αυτά θα είναι εφαρμόσιμα και αν υπόκεινται σε πακέτα χρηματοδότησης. Τονίστηκε ότι δεν υπάρχει ακόμα χρηματοδότηση για την υλοποίηση προτάσεων αλλά μόνο για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ. Αποτελεί, όμως μια έξυπνη λύση να υπάρχει η μελέτη και μόλις ανακοινωθεί η προκήρυξη να υποβληθεί αίτηση. Εξάλλου, το ΣΒΑΚ είναι υποχρεωτικό ώστε να υπάρχει χρηματοδότηση για έργα του Δήμου. Η πρόκληση για την εφαρμογή των προτάσεων είναι ο βαθμός που επιθυμεί η ίδια η πόλη να κάνει κάτι. Αναφέρθηκαν διάφορα παραδείγματα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την εφαρμογή του ΣΒΑΚ, όπως ο κεντρικός δρόμος είναι κορεσμένος από αυτοκίνητα ενώ τα δύο Parking που υπάρχουν είναι άδεια. Το γεγονός αυτό εξηγείται γιατί ο κόσμος θεωρεί το αυτοκίνητο ως ελευθερία και τρόπο διαφυγής από την πόλη. Το ΣΒΑΚ αντικατοπτρίζει έναν τρόπο ζωής και μια νοοτροπία που στην Ελλάδα είναι δύσκολο να γίνει εύκολα αντιληπτό και αυτό, ουσιαστικά, αποτελεί ένα από τα βασικά και συγκριτικά πλεονεκτήματά του σε σχέση με τις κυκλοφοριακές μελέτες.


Τέλος, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα, το 37% του πληθυσμού (3.500 άτομα) ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ενώ οι εγκαταστάσεις σε διάφορους οικισμούς είναι προβληματικές και για αυτό το λόγο τα άτομα αυτά απομονώνονται και δεν μετακινούνται. Μόνο ο κεντρικός δρόμος παρέχει μια δυνατότητα προσβασιμότητας αλλά όχι όπως θα έπρεπε. Προτάθηκε επίσης, ότι, ίσως, η λύση για τον τόπο να είναι ο ιαματικός τουρισμός και ο τουρισμός υγείας γενικότερα. Η παιδεία είναι το πιο βασικό όπλο του ανθρώπου με την οποία καλλιεργείται και ο σεβασμός για τον συνάνθρωπο. Ταυτόχρονα, πέρα από το σεβασμό, η έννοια του «μοιράζομαι» είναι στην πρώτη γραμμή των πολιτικών στην Ευρώπη, αλλά ακόμα σε νηπιακό στάδιο. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now