2η Διαβούλευση / Στο πλαίσιο εκπόνησης της τρίτης φάσης σχεδιασμού του ΣΒΑΚ, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διαβούλευση την Τρίτη 16/07/2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου. Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η ενημέρωση των φορέων και των πολιτών σχετικά με την πορεία του ΣΒΑΚ, η παρουσίασης τη ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και των κριτηρίων που επηρεάζουν τον σχεδιασμό. Παρουσιάστηκε επίσης η πρωταρχική διατύπωση του οράματος και των προτεραιοτήτων για τον στρατηγικό σχεδιασμό, τα οποία τέθηκαν προς συζήτηση με τους φορείς με τους παρευρισκόμενους. Παράλληλα και για την καλύτερη απεικόνιση του σχεδιασμού παρουσιάστηκαν και οι πρώτοι σχεδιασμοί για τον Δήμο οι οποίοι συζητήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της συνάντησης. Παρευρέθηκε πλήθος πολιτών, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και υπάλληλοι του δήμου, αλλά και εκπρόσωποι των φορέων, μεταξύ των οποίων ήταν:


•    ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων
•    Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου - Περαχώρας
•    Πολεοδομία Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
•    Επιμελητήριο Κορίνθου
•    Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
•    ΓΕΣ/ ΔΜΧ
•    Σύλλογος «Ώρα για δράση»
•    Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης
•    Κοιν.Σ.Επ Ptayer of Colors
•    Δημοτικός σύλλογος «Αλλάζουμε μαζί»
•    Οργανισμός Αυτόνομης Διαβίωσης (Ευρυνόμη)
•    Ομοσπονδιακός Σύλλογος εκτός σχεδίου περιοχών 

 

Αρχικά, ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων καλωσόρισε τόσους προσήλθαν στην διαβούλευση και τους ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους, και τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της ένταξης φιλικών μορφών μετακίνησης όπως το ποδήλατο και το περπάτημα καθώς και την αλλαγή της συμπεριφοράς των κατοίκων για την επίτευξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Επίσης στη συζήτηση συμμετείχε ο εκλεχθείς Δήμαρχος Κορίνθου ώστε να ενημερωθεί για τη διαδικασία του ΣΒΑΚ και τυχόν συνεργασία με το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.


Στη συνέχεια, η ομάδα μελέτης παρουσίασε την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης από την οποία προέκυψαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη του Λουτρακίου και ο δήμος γενικότερα αλλά και πλεονεκτήματα που μπορούν να στηρίξουν δράσεις βιώσιμης κινητικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η πόλη του Λουτρακίου συγκεντρώνει τον περισσότερο πληθυσμό με αποτέλεσμα να αποτελεί κεντρικός πόλος του δήμου στον οποίο χωροθετούνται κύριες λειτουργίες όπως διοικητικές αλλά και χρήσεις εμπορίου, αναψυχής και τουρισμού. Ο ρόλος αυτός της πόλης του Λουτρακίου είναι διττός καθώς αναπτύσσονται οικονομικές δραστηριότητες αλλά η συγκέντρωση πλήθους χρήσεων γης επιφέρει κυκλοφοριακή συμφόρηση και  υποβαθμίζει τις συνθήκες για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Η παρουσίαση εστίασε στην πόλη του Λουτρακίου αλλά διευκρινίστηκε ότι η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης πραγματοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο για τους υπόλοιπους οικισμούς όπως η Περαχώρα, οι Άγιοι Θεόδωροι και τα  Ίσθμια. Η ύπαρξη μικρού πλάτους πεζοδρομίου στο σύνολο της πόλης του Λουτρακίου δημιουργεί προβλήματα προσβασιμότητας σε συνδυασμό με τα εμπόδια που εμφανίζονται πάνω στα πεζοδρόμια και την έντονη στάθμευση που παρατηρείται στον κεντρικό άξονα της Ελ. Βενιζέλου. Από την άλλη πλευρά, το πεζοδρομημένο παραλιακό μέτωπο και οι κάθετοι οδικοί άξονες, η ύπαρξη των Γεράνειων Όρων αλλά και η επαναλειτουργία του προαστιακού σιδηρόδρομου αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα της πόλης του Λουτρακίου για την ανάπτυξη του τουρισμού και της σύνδεσης της πόλης με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας.


Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα ερωτηματολογίων γονέων η οποία ανέδειξε την ανησυχία για το βάδισμα των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων μετακινούμενων, λόγω της ταχύτητας των αυτοκινήτων και την έλλειψη διασταυρώσεων ενώ ο τρόπος μετακίνησης προς το σχολείο κατά πλειοψηφία γίνεται με το αυτοκίνητο. Η κατοχή του αυτοκινήτου συγκεντρώνει πολύ υψηλή συγκέντρωση ενώ οι βιώσιμες μετακινήσεις όπως το ποδήλατο που συγκεντρώνει ποσοστό μικρότερο του 1%, όπως προέκυψε και από την έρευνα ερωτηματολογίου αλλά και από τις καταγραφές κυκλοφοριακού φόρτου και στρεφουσών ροών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Β’ φάσης του ΣΒΑΚ.


Η ομάδα μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης κατέληξε στο όραμα το οποίο τέθηκε προς διαβούλευση. Έτσι η πρωταρχική διατύπωση του οράματος για το Δήμο αποτελεί η ενίσχυση των εναλλακτικών – φιλικών προς το περιβάλλον μορφών μετακίνησης με έμφαση στο περπάτημα, τη δημόσια συγκοινωνία, και το ποδήλατο οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την αξιοποίηση και ενίσχυση του τουριστικού χαρακτήρα με σκοπό να δοθεί έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, να αυξηθεί ο αριθμός νέων ανθρώπων για μόνιμη κατοικία και να δημιουργηθούν θέσεων απασχόλησης στον τριτογενή τομέα όλη τη διάρκεια του χρόνου και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία. Ο στόχος αυτός μεταφράζεται σε προτεραιότητες που ταξινομούνται στους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές. Συνολικά, προτάθηκαν 13 προτεραιότητες οι οποίες παρουσιάζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο στο παραδοτέο.


Βάσει αυτών προτάθηκαν τρία σενάρια, το μηδενικό, το συντηρητικό και το ριζοσπαστικό, τα οποία παρατίθενται ανά χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 5ετίας, 10ετίας και 20ετίας. Έτσι, η ομάδα μελέτης παρουσίασε μια συνοπτική περιγραφή των σεναρίων με χάρτες για τη πόλη του Λουτρακίου, την Περαχώρα, τους Αγίους Θεοδώρους και τα Ίσθμια. 
Ακολούθησε μια εκτενής συζήτηση μεταξύ των πολιτών, των φορέων, των εκπροσώπων του δήμου και της ομάδας μελέτης σχετικά με τα σενάρια και τους τρόπους υλοποίησης. Παρουσιάστηκε από ορισμένους παρευρισκόμενους η δυσκολία αποδοχής της πεζοδρόμησης της Ελ. Βενιζέλου στο ριζοσπαστικό σενάριο καθώς επιδρά στις ιδιοκτησίες κυρίως των καταστημάτων που είναι χωροθετημένα σε αυτόν τον άξονα. Αναφέρθηκε ότι οι κυκλοφοριακές ροές δεν είναι αυξημένες σε όλη τη διάρκεια του έτους παρά μόνο συγκεκριμένες ώρες και περιόδους οπότε η οικονομία των επιχειρήσεων επηρεάζεται άμεσα και αρνητικά από την πεζοδρόμηση. Επίσης το ενδεχόμενο της πεζοδρόμησης σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πρόσβαση με το αυτοκίνητο από τους παρόδιους ιδιοκτήτες στα καταστήματα αλλά και από άτομα με αναπηρία  ή ηλικιωμένα που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το περπάτημα για την κάλυψη των αναγκών τους. Παράλληλα συζητήθηκε από μερίδα παρευρισκόμενων το κατά πόσο η κοινωνία επιθυμεί το ποδήλατο και για το πώς θα αντιμετωπιστεί η στάθμευση με τη θωράκιση μιας περιοχής από το αυτοκίνητο. Το παράδειγμα της πλατείας Alexanderplatz στο Βερολίνο αναφέρθηκε με σκοπό να τονίσει ότι πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια μετακίνησης μεταξύ δημόσιας συγκοινωνίας (λεωφορεία και μέσα σταθερής τροχιάς), και ποδηλάτου.  Η ομάδα μελέτης υποστήριξε ότι η πεζοδρόμηση κεντρικών δρόμων, όπου έχει εφαρμοστεί, έχει επιφέρει θετικές επιπτώσεις και αύξηση στις αξίες των ακινήτων και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.


Ενστάσεις προέκυψαν από το γεγονός ότι η πεζοδρόμηση μπορεί να εμποδίσει την κίνηση των κατοίκων που μένουν σε αυτόν το δρόμο όπως επίσης πρέπει να υπάρχει πρόσβαση από τα οχήματα άμεσης ανάγκης όπως είναι το ασθενοφόρο και η πυροσβεστική. Είναι σημαντικό να επεκταθούν οι πεζόδρομοι και οι μονοδρομήσεις αρκεί να μην επιβαρύνουν την κίνηση των ηλικιωμένων οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια ούτε είναι εύκολο να χρησιμοποιούν τη συγκοινωνία. Επιπλέον αναφέρθηκαν και στα υψηλά  κόστη υλοποίησης τέτοιων παρεμβάσεων. Η ομάδα μελέτης διευκρίνισε ότι η πεζοδρόμηση ενός δρόμου δεν σημαίνει την πλήρη απομάκρυνση των αυτοκινήτων των κατοίκων του δρόμου, και ότι οι προδιαγραφές οι οποίες ακολουθούνται, και πρέπει να τηρούνται, δεν θα εμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων άμεσης ανάγκης. Επίσης υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας μέσα στον οποίο η κοινωνία ωριμάζει και αποδέχεται τις αλλαγές οι οποίες δεν θα είναι απότομες.


Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε και η ανάγκη ανάπτυξη για την περιοχή των Ισθμίων, τα οποία διαθέτουν ένα ιδιαίτερα αναπτυγμένο παραλιακό μέτωπο με τουριστικό ενδιαφέρον. Αποτελούν πύλη εισόδου για την Πελοπόννησο ενώ διαθέτουν σημαντικά αρχαιολογικά στοιχεία όπως ο αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων και το μουσείο. Ευκαιρία για την ανάδειξη της ιστορίας των Ισθμίων αποτελεί το αρχαίο στάδιο. Ως προς το κυκλοφοριακό ζήτημα, η οδός Επιδαύρου είναι αυτή που τα Σαββατοκύριακα αλλά και καθημερινές την θερινή περίοδο, συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο φόρτο ενώ έχει εκπονηθεί μελέτη μονοδρόμησης και πεζοδρόμησης στην περιοχή του Καλαμακίου. Η ομάδα μελέτης τόνισε ότι η περιοχή των Ισθμίων λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό αλλά αποτελεί μια δύσκολη περίπτωση λόγω της εγγύτητάς της με τη βιομηχανική ζώνη ενώ θα πρέπει να επιτευχθεί συνεργασία με το Δήμο Κορίνθου.


Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και γενικά των εμποδιζόμενων ατόμων. Η ερώτηση που τέθηκε αφορούσε την μετακίνηση αυτών των ατόμων και το χώρο στάθμευσης, και σημειώθηκε πως το κάθε άτομο είναι αυτόνομο μόνο όταν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να μετακινηθεί από το αυτοκίνητο στο αμαξίδιο και αντίστροφα αλλιώς χάνεται η ανεξαρτησία του. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία, το ποσοστό των ατόμων αυτών αυξάνεται με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός να πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη αυτά τα άτομα. Ο χαρακτήρας της πόλης του Λουτρακίου μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη τoυ ιατρικού και ιαματικού τουρισμού. Η ομάδα μελέτης υποστήριξε ότι τα ΣΒΑΚ αποτελούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και έχουν στρατηγικό χαρακτήρα οπότε θέτει όρια για τον περιορισμό του αυτοκινήτου. Σε ορίζοντα 20ετίας, η δημόσια συγκοινωνία δεν θα είναι ίδια με την παρούσα και θα πληρούνται οι προδιαγραφές για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ. Για τους χώρους στάθμευσης και τις θέσεις των ΑμεΑ ακολουθούνται οι προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη διαπλάτυνση του ενός, τουλάχιστον, πεζοδρομίου στα 2,1 μέτρα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη παιδεία και ο σεβασμός για την ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία όπως είναι οι δημόσιες υποδομές και μέριμνα και μέσω ενθάρρυνσης ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Επειδή όμως, οι υφιστάμενες υποδομές είναι δύσκολο να αντικατασταθούν από νέες, προτείνονται αρχικά να γίνονται παρεμβάσεις σημειακά στη βελτίωση των υφιστάμενων ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με αρμόδια την αντίστοιχη υπηρεσία.


Ως προς τον συμμετοχικό σχεδιασμό αναφέρθηκε ότι αποτελεί ένα σημαντικό συμβουλευτικό όργανο αλλά πολλές φορές δεν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση ή ο κατάλληλος τρόπος ώστε να μπορεί να συνεργαστεί ο φοράς με την δημόσια διοίκηση. Με την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων μπορεί να πραγματοποιούνται παρεμβάσεις οι οποίες είτε δεν θα θεωρούνται άμεσης ανάγκης για την πόλη από τους κατοίκους είτε δεν θα επεξηγούνται τα οφέλη των εκάστοτε παρεμβάσεων ώστε να γίνονται αντιληπτά από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Έτσι, ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους, ο κόσμος να ενημερώνεται και να δίνεται η δυνατότητα συζήτησης ώστε να υπάρχει το σωστό αποτέλεσμα και να υιοθετούνται μέτρα τα οποία είναι εφαρμόσιμα. Η ομάδα μελέτης συμφώνησε απόλυτα για την αξία του συμμετοχικού σχεδιασμού, και οι διαβουλεύσεις του ΣΒΑΚ έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό.
Επιπλέον αναφέρθηκε η ανάγκη συλλογικής ενημέρωσης των πολιτών μέσω δράσεων που μπορούν να διοργανωθούν, στις οποίες συμμετέχουν όλοι, όπως είναι η εβδομάδα κινητικότητας στην οποία ο κόσμος ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται για ζητήματα ανθεκτικότητας και κλιματικής αλλαγής, και για το πώς η βιώσιμη κινητικότητα συμβάλλει στην βελτίωση του περιβάλλοντος. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στην οποία ο πολίτης και ο κάθε φορέας μπορεί να ενημερωθεί για τα στάδια του ΣΒΑΚ και να παραθέσει τις ιδέες του ώστε να γίνει πιο άμεση η επικοινωνία κοινωνίας και μελετητών. 
Ένα άλλο θέμα που τέθηκε ήταν η σειρά με την οποία δίνεται προτεραιότητα στο περπάτημα και στη δημόσια συγκοινωνία και το γεγονός ότι οι θαλάσσιες μεταφορές μπορεί να παίξουν διττό ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης καθώς μειώνουν τον κυκλοφοριακό φόρτο αλλά αυξάνουν και την επισκεψιμότητα της πόλης. Η ομάδα μελέτης τόνισε ότι αρχικά, δίνεται προτεραιότητα στη δημόσια συγκοινωνία με την οποία θα περιοριστεί η χρήση του IX αυτοκινήτου και ύστερα δίνεται βάρος για μεγάλες παρεμβάσεις στον αστικό χώρο για την ενίσχυση του περπατήματος, ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές μελετώνται για να διευκρινιστεί η δυνατότητα ενίσχυσή τους καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση.


Ταυτόχρονα, ο ρόλος του προαστιακού είναι καθοριστικός μιας και αποτελεί σημαντική ευκαιρία να δημιουργήσει τα κίνητρα ώστε το Λουτράκι να αποτελέσει περιοχή μόνιμης κατοικίας. Παράδειγμα αποτέλεσε η πόλη της Χαλκίδας στην οποία χρησιμοποιείται ο προαστιακός από τους κατοίκους για την μετακίνησή τους προς και από την εργασία τους σε μεγάλα αστικά κέντρα (όπως είναι η Αθήνα) κρατώντας τον πληθυσμό στην πόλη και ενισχύοντας την τοπική κοινωνία. Επίσης με τον άξονα του προαστιακού στα Ίσθμια και τους Αγίους Θεοδώρους ο αστικός ιστός θα εξαπλωθεί νότια της πόλης του Λουτρακίου όπως συνέβη με τα Μεσόγεια στην Αττική.


Εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου επισήμανε ότι οι προτάσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές ενώ ακούστηκαν και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Το στρατηγικό σχέδιο θέτει κάποιους εφικτούς στόχους και δημιουργεί ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών και μελετών σε χρόνους ώστε να είναι ώριμες για να χρηματοδοτηθούν από διάφορες πηγές. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν τμηματικά τα έργα αλλά πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι επιπτώσεις τους καθώς η περιοχή αποτελεί ένα σύστημα και δεν είναι αποκομμένο από τις σχέσεις που το συνδέουν. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα έγκειται στην γραφειοκρατία και στην αδειοδότηση καθυστερώντας έτσι τις διαδικασίες υλοποίησής τους.


Εκπρόσωπος από το στρατόπεδο που βρίσκεται νότια της πόλης του Λουτρακίου, επισήμανε ορισμένα επικίνδυνα σημεία σε κοντινή απόσταση από το στρατόπεδο στα οποία έχουν συμβεί τροχαία συμβάντα. Κατά τις 07:00 και τις 15:00 υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις της κυκλοφορίας που περιλαμβάνουν βαρέα οχήματα, φορτηγά και οχήματα του στρατοπέδου. Ενδιαφέρουσα πρόταση αποτέλεσε η επέκταση της πεζοδρόμησης της παραλίας και η δημιουργία πράσινης διαδρομής από την πόλη του Λουτρακίου έως το καζίνο.


Ως προς τις καλές πρακτικές και τα case studies που χρησιμοποιήθηκαν σε αντίστοιχη ερώτηση εκπροσώπου φορέα, η ομάδα μελέτης ανάφερε ότι μελετήθηκαν πόλεις του εξωτερικού με πληθυσμό κάτω των 50000 κατοίκων και με παρόμοια χαρακτηριστικά όπως είναι πόλεις της Νότιας Γαλλίας, της Ισπανίας, της Δανίας και της Ανδόρα. Στις πόλεις αυτές τα μέτρα που εφαρμόστηκαν είχαν θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία. Η ιεράρχηση των μέτρων γίνεται ανά χρονικό ορίζοντα και εντός αυτού ιεραρχούνται χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό, καθώς η δημοτική αρχή σε συνεργασία με την ομάδα ΣΒΑΚ και τους εκπροσώπους των φορέων είναι αυτή που θα αποφασίσει για την υλοποίησή τους. Ο στρατηγικός χαρακτήρας του ΣΒΑΚ συνδέεται άμεσα και με άλλες μελέτες όπως είναι θέματα οδικής ασφάλειας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη καθώς δεν θα επιτευχθεί η βιώσιμη κινητικότητα άμα δεν υπάρχει η παιδεία και η συνεργασία της δημοτικής αρχής, της αστυνομίας και της τροχαίας. Σημειώθηκε ως μεγάλης σημασίας και διαχειριστικό σχέδιο για τα απορρίμματα, το οποίο αποτελεί έντονο πρόβλημα σε όλους τους οικισμούς, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες λόγω της αύξησης των τουριστών.


Τέλος, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη συζήτηση ενώ τόνισε ότι το πιο σημαντικό ζήτημα για την ανάπτυξη της χώρας είναι η εφαρμογή του νόμου η οποία θα αναγκάσει τους Έλληνες να συμμορφωθούν από τις παραβατικές τους συνήθειες.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now